Quick guide til golf

Til nye spillere som ikke har spillet golf før. Spørg i proshoppen, eller en erfaren spiller hvis du er i tvivl

Velkommen til Linnebjerg Golf. Dette er en kort introduktion til de basale regler og procedurer, der gør at alle får en god oplevelse ved spil på banen.

Råb ”FORE” [fåre] højt og tydeligt hvis din bold er til fare for andre – råb hellere en gang for meget end for lidt. Hvis du hører andre råbe FORE, vend dig væk fra dem og dæk dit hoved med armene.

Hvide pæle markerer ”out of bounds” – dvs. at hvis din bold passerer den linje der er defineret mellem 2 hvide pæle er bolden ikke længere i spil, og du skal spille en ny bold fra det sted du lige har slået. Dette gælder også for hvide pæle mellem 2 huller på banen – f.eks. mellem hul 6 og 7.

Røde/Gule pæle afgrænser et område, som kaldes en ”vandhazard”. Hvis du kan finde bolden, kan den spilles uden straf (man må dog ikke røre jorden/planter med golfkøllen før selve slaget udføres). Hvis du ikke kan finde din bold i vandhazarden – eller det er umuligt at slå til den - kan man, mod 1 strafslag, droppe bolden bagud på den linje der defineres af flaget og det punkt hvor bolden krydsede vandhazarden (dog ikke tættere på flaget).

Blå pæle/Blå maling afgrænser et område som er under reparation – drop frit (uden strafslag) din bold uden for området (dog ikke nærmere flaget).

Bunkers skal rives når du er færdig med at spille i dem – efterlad bunkers sådan som du selv vil finde dem.

Et hold (også kaldet en bold) må maksimalt bestå af 4 spillere.

Det maksimale antal slag hvor der kan scores point er (selv for spillere med det højest mulige handicap) 7 for par 3 huller og 8 for par 4 huller. Bruger du flere slag end dette, saml da din bold op og gå videre til næste hul. Dette sikrer et godt flow på banen, så spillere bagved ikke skal vente i lang tid.

Bagfrakommende hurtigere hold skal altid tillades at passere. Vent ved næste tee sted, og slå evt. ud sammen (det hurtigere hold spiller herefter hullet færdigt, og går videre til næste tee).

Greens er sårbare – reparér altid de nedslagsmærker din bold efterlader. Vogne og golftasker må aldrig køres over eller stilles på greens.

God fornøjelse.